منتظر می مانم ... موزه کودکی باز می گردد!

منتظر می مانم ... موزه کودکی باز می گردد!

یکشنبه ۱ تیر ماه با به پایان رسیدن مدت تفاهم نامه شش ماهه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه تهران برای حضور نمایشگاه - موزه تاریخ فرهنگ کودکی در باغ موزه نگارستان این دانشگاه، این موزه پس از یک دوره کار فشرده و برنامه ریزی های فرهنگی برای کودکان، نوجوانان و خانواده ها به کار خود پایان داد.

 در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر از این نمایشگاه - موزه بازدید کردند. بازدید های چند باره خانواده ها از این مجموعه نشان از ظرفیت بالای فضای فرهنگی ایجاد شده و استقبال خانواده ها از این گونه برنامه ها دارد.

دست اندرکاران این نمایشگاه – موزه در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان تلاش خواهند کرد با انعکاس بازخوردهای مثبت بازدید کنندگان این نمایشگاه- موزه به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران فرهنگی کشور بار دیگر در فضایی زیبا و امن موزه تاریخ فرهنگ کودکی را با برنامه های متنوع تر پژوهشی، آموزشی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان و خانواده های آن ها برپا کنند.

امیدواریم در این مرحله نیز همچون گذشته از پشتیبانی معنوی مردم برای تحقق این نیاز فرهنگی خانواده برخوردار باشیم تا بتوانیم پاسخگویی کودکانی همچون راد مهر ۳ ساله باشیم که همراه خانواده خود چندین مرتبه از موزه تاریخ فرهنگ کودکی بازدید و در برنامه های آن شرکت کرد. مادر او در آخرین روز بازدید رادمهر از مجموعه (جمعه ۳۰ خرداد) عکسی از او در فضای داستانی "مرغ سرخ پا کوتاه" گرفته و نوشته است "منتظر می مانم ... موزه کودکی باز می گردد".

دریافت این گونه بازخوردها کارشناسان موسسه را در پیگیری راه اندازی مجدد موزه تاریخ فرهنگی مصمم تر کرده است به ویژه که فصل اوقات فراغت کودکان و نوجوانان تازه آغاز شده است ....

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان