معرفی موزه مجازی فرهنگ کودکی در دومین سمینار تخصصی اسباب بازی معرفی شد

معرفی موزه مجازی فرهنگ کودکی در دومین سمینار تخصصی اسباب بازی معرفی شد

در دومین سمینار تخصصی اسباب بازی، موزه ی مجازی فرهنگ کودکی معرفی شد. این سمینار با نام "اسباب بازی خوب" و با هدف بالا بردن آگاهی دست اندرکاران طراحی و ساخت اسباب بازی ها و آموزشگران کودکان درباره معیارها و استانداردهای طراحی اسباب بازی برگزار شد.

لیلا کفاش زاده کارشناس مرمت آثار تاریخی از مهمانان ویژه ی این برنامه بود. او موزه مجازی دوران کودکی را که بخشی از آن به اسباب بازی های کودکان ایران اختصاص دارد معرفی کرد. کفاش زاده درباره ی اهمیت اسباب بازی ها گفت که اسباب بازی ها ابعاد پنهان تاریخ هستند. او مطالعه ی تاریخ دوران کودکی را برای کسانی که با کودکان سر و کار دارند بسیار ضروری و سودمند دانست و مطالعه ی تاریخ را دورخیز کردن برای پرش بلندتر عنوان کرد. 

از مهمان های دیگر این سمینار  یحیی مافی از بنیان گذاران شورای کتاب کودک و زردشت هوش ور بودند. در این سمینار ۲۸ مقاله ی تخصصی با موضوع های گوناگون ارائه و  طراحی و ساخت اسباب بازی ها از جنبه های گوناگون بررسی شد. از دیگر برنامه های نمایشگاه صنعت اسباب بازی، برگزاری کارگاه های آموزشی و برگزاری مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی بود.

این سمینار را فصلنامه ی هنر و طراحی صنعتی "چهارباغ" با همکاری دانشگاه شریف برگزار کردند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان