مطالعات کودکی در برنامه رادیویی کتاب فرهنگ

مطالعات کودکی در برنامه رادیویی کتاب فرهنگ

روز پنج تیر دکتر محسن زین العابدینی کارشناس برنامه رادیویی "کتاب فرهنگ" به مناسبت روز هجده تیر "روز ملی ادبیات کودکان و نوجوانان" گفت وگویی داشتند با فرزانه طاهری مسئول کتابخانه موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. موضوع این برنامه کتاب فرهنگ، مطالعاتی کودکی بود.

در این برنامه طاهری ابتدا به معرفی موسسه پرداخت و پس از آن توضیحی مختصر درباره دو پروژه کلان موسسه در حوزه "تاریخ ادبیات کودکان ایران" و "مطالعات کودکی" ارایه داد. در بخش هایی از این برنامه طاهری برای روشن شدن پوشش موضوعی و تاریخی پروژه "مطالعات کودکی" اشاره ای داشت به برخی داده های اطلاعاتی متعلق به دوره  باستان و پس از آن.

این گفت و گو روز پانزده تیر ماه از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان