مشروطه، سرآغاز دگرگونى در مفهوم و نهاد کودکى

روز ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ محمدهادى محمدى که مهمان انجمن فرهنگى ايده در شهر استکهلم سوئد بود، براى گروهى از ايرانيان اين شهر، سخنانى با عنوان مشروطه، سرآغاز دگرگونى در مفهوم و نهاد کودکى ايراد کرد. در اين سخنان محمدى دوران کودکى را به دوره‌هاى پيش‌مدرن و مدرن بخش کرد و آن گاه ويژگى‌هاى هر يک از اين دوره ها را برشمرد.
بخشي از سخنان او در سايت بى‌بى‌سى فارسى به اين آدرس آمده است.
(www.bbcpersian.com)

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان