محمود جواد‌ی‌پور

محمود جواد‌ی‌پور (۱۲۹۹ش.)

زاده تهران، دانش‌آموخته رشته نقاشی از آکادمی هنرهای زیبای مونیخ، دارای درجه دکترا از شورای عالی فرهنگ ایران، تصویرگر کتاب‌های کودکان، بنیانگذار و عرضه کننده نخستین نمونه چاپ رنگی، یکی از پایه گذاران اولین مرکز هنرهای تجسمی آپادانا (کاشانه هنرهای زیبا).

از جمله آثار او: پنج جلد راهنمای هنر و راهنمای تدریس برای دوره‌های ابتدایی و راهنمایی، تصویرگری کتاب‌های موش و گربه، عبید زاکانی کودک دبیره ذبیح بهروز.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان