محمد بهمن بیگی

محمد بهمن بیگی ( ۱۳۸۹ - ۱۲۹۹ ش.)

زاده فارس، دانش‌آموخته حقوق، بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری در ایران و دانشسرای عشایری شیراز در سال ۱۳۳۶ش.

از جمله آثار او: عرف و عادت در عشایر فارس.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان