محمدپروین گنابادی

محمدپروین گنابادی (۱۲۸۲-۱۳۵۷ش.)

زاده گناباد، آموزگار، عضو شورای عالی معارف خراسان، رئیس دانشسرای دختران مشهد، مبتکر روش صوتی به جای روش اسمی در آموزش الفبا با همکاری هدایه‌الله شهاب فردوسی، نماینده دوره چهاردهم مجلس از سبزوار، همکاری با علی‌اکبر دهخدا در تدوین لغت نامه، همکار انتشارات فرانکلین، دانشگاه تهران و بنیاد فرهنگ ایران.

از جمله آثار او: رهنمای مطالعه، خودآموز املاء و خودآموز انشاء، دستور زبان فارسی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان