محمدباقر هوشیار

محمدباقر هوشیار (۱۲۸۳-۱۳۳۶ش.)

زاده شیراز، دانش‌آموخته دانشکده کشاورزی برلین، دکترای روانشناسی نظری، آموزش و پرورش، روانشناسی علمی از دانشگاه مونیخ، استاد دانشکده‌های علوم ادبیات، دانشسرای عالی، دبیرستان نظام.

از جمله آثار او: تدریس الفبا، کشف روش اختصار در تدریس نوشتن و خواندن فارسی، پنجاه و پنج قطعه قرانتی برای دانش‌آموزان پنج و شش ابتدایی، سواد و آموزش همگانی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان