فضل‌الله مهتدی (صبحی)

فضل‌الله مهتدی (صبحی) (؟ - ۱۳۴۱ش.)

زاده کاشان، آموزگار مدرسه تربیت، مدرسه سادات، مدرسه امریکایی‌ها، مدرس زبان و ادبیات فارسی در هنرستان عالی موسیقی، قصه‌گوی کودکان در رادیو، بازنویس و گردآورنده افسانه‌ها و قصه‌های ملی و محلی

از جمله آثار او: افسانه‌ها، حاجی ملا زلفعلی، داستان‌های ملل،دژ هوشربا، کتاب صبحی، پیام پدر.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان