عیسی صدیق

عیسی صدیق (۱۲۷۳-۱۳۵۷ش.)

زاده تهران، دانش‌آموخته رشته آموزگاری در دانشسرای ورسای فرانسه، ریاضیات عالی در دانشگاه پاریس، دوره عالی ستاره شناسی و مکانیک در فرانسه، دستیار ادوارد براون و استاد زبان فارسی در کمبریج، دارای دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیا، رئیس معارف گیلان، رئیس و استاد دانشسرای عالی دانشکدة ادبیات و دانشکده علوم، وزیر فرهنگ در شش کابینه دوره پهلوی، بنیانگذار دانشگاه تبریز و ۱۳ مدرسه فنی در تهران، نماینده ایران در مجمع بینالمللی آموزش و پرورش در ژنو، همکاری در بنیانگذاری فرهنگستان ایران، انجمن آثار ملی شورای عالی فرهنگ، انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان پرورش افکار.

از جمله آثار او: روش نوین در تعلیم و تربیت، دوره مختصر تاریخ فرهنگ ایران و تاریخ فرهنگ اروپا، اصول تدریس حساب و حل مسائل فکری.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان