عصرانه‌های صلح

عصرانه‌های صلح

موسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در ۷ شهريور ۱۳۸۱، در عصرانه‌های صلح كه با همكاری سازمان های غير دولتی فعال در زمينه كودكان به مناسبت «دومين سال از دهه‌ جهانی فرهنگ صلح و نفی خشونت عليه كودكان»، در پارك دوستدار كودك برگزار شد،‌ شركت كرد و گروه «دوستداران تاريخ ادبيات كودكان ايران»‌ با هدف مهر و دوستی به اجرای برنامه‌های قصه‌گويی،‌ متل‌خوانی ‌و خواندن ترانه و لالايی برای خانواده‌ها پرداختند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان