عروسک های پارچه ای

نمونه ای از عروسک های پارچه ای دست ساز دوران مشروطه که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان