صدیقه دولت‌آبادی

صدیقه دولت‌آبادی (۱۲۶۱-۱۳۴۰ش.)

زاده اصفهان، دانش‌آموخته رشته آموزش و پرورش از دانشگاه سوربن، بنیانگذار دبستان «مکتب‌خانه شرعیات» دختران در اصفهان، «شرکت خواتین اصفهان»، صاحب‌امتیاز نخستین نشریه ویژه زنان اصفهان به نام «زبان زنان» (۱۲۹۸ش.)، از همکاران «جمعیت نسوان وطنخواه».

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان