سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (؟ - ۱۳۷۲ش.)

زاده شیراز، دانش‌آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران، گردآورنده و پژوهشگر فرهنگ عامیانه، مجری برنامه رادیویی احساس و اندیشه یا سفینه مردم درباره ادبیات شفاهی.

از جمله آثار او: تمثیل و مثل، گذری و نظری در فرهنگ مردم، قصه‌های ایرانی، گل به صنوبر چه کرد، جشن‌ها و آداب و رسوم و معتقدات زمستان، بازی‌های نمایشی، فردوسینامه، عروسک و سنگ صبور.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان