سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

نهالی که قریب به ده سال پیش به همت موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در دل خاک فرهنگ و تاریخ کودکی ایران نهاده شده بود امروز به بار نشسته و در این مدت نه چندان کوتاه که از تاریخ گشایش موزه فرهنگ کودکی گذشته است، بیش از ۱۸۰ کودک کار و خیابان به همت صندوق آموزش و توانمد سازی کودکان کار و مجموعه قصر بازی همسفر اهالی موزه در گذر از تاریخ کودکی ایران شدند.

در زیر روایتی تصویری از بازدید کودکان کار و خیابان انجمن حمایت از کودکان کار مولوی را مشاهده می کنید:

بازدیداز سالن معین

بازدید از مجموعه اسباب بازی‌های قدیمی، پوشاک کودکان و افزارهای خواب نوزادان و نوپایان، آشنایی با نخستین مجلات و تماشای مجموعه ای از عروسک های دست ساز نقاط مختلف ایران از جمله افزاری است که بازدید کنندگان در این سالن با آن ها مواجه می شوند.

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سالن باغچه بان

در این سالن بیشتر از هر چیز به تاریخ آموزش و پرورش کودکان ایران پرداخته شده است. از گذر از دوران آموزش مکتب خانه ای تا نشستن کودکان پشت میز و نیمکت در مدارس نوین. از نخستین دستوشته های کودکان در دوران باستان تا آموزش نوشتار بر لوح های فلزی.

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

تصویری از کودکان در حال تماشای موزه

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

 سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

تصاویری از قصه گویی با مشارکت کودکان

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

پایان سفر مهمانان موزه به گذشته ی کودکی ایران

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

سفر کودکان امروز به دنیای کودکان دیروز!

عکس از: سعید مهبادی

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان