سرگذشت مرد شکاک و زن شدن او

سرگذشت مرد شکاک و زن شدن او، معجزه پیغمبر (ص)
نمونه‌ای از کتاب‌های ورقی در ۸ صفحه که دو تا می‌خورد، ۱۳۰۰ق. چاپ سنگی.
تصویرگر: محمد صانعی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان