سالگرد بنيان گذاری شورای كتاب كودك

مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در ۲۹ دی ۱۳۸۱ ، با شركت در مراسم چهل و يكمين سالگرد بنيان‌گذاری شورای كتاب كودك، فرصتی يافت تا با برپايی غرفه‌ای، كتاب‌های «تاريخ ادبيات كودكان ايران»، «فارسی‌آموز ادبی» و «صمد: ساختار يك اسطوره» را به دوستداران كتاب كودك، معرفی كند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان