سئوال و جواب میان دو دانش آموز

سئوال و جواب میان دو دانش آموز
تعلیم الاطفال مفتاح‌الملک. ۱۳۲۲ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: دگرگونی در زبان ادبیات داستانی کودکان، ص ۲۳۴.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان