زادروز موریس سنداک (۱۹۲۸)، نویسنده – تصویرگر لهستانی الاصل آمریکایی پدیدآورنده "سفر به سرزمین وحشی ها" و برنده جایزه اندرسن ۱۹۷۰

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان