زادروز مهرداد بهار (۱۳۰۸ - ۱۳۷۳)، پژوهشگر فرهنگ ایران باستان و بازنویس ادبیات کودکان

زادروز مهرداد بهار،‌ استاد و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان

مهرداد بهار، ۱۰ مهر ۱۳۰۸ش. در تهران زاده شد.

او فرزند پنجم، محمدتقی بهار، ملک الشعرا، بود. مهرداد بهار افزون بر آثار پژوهشی همچون واژه‌نامه بندهش، سه کتاب نیز برای کودکان در زمینه ادبیات پیش از اسلام بازنویسی کرده است: جمشید شاه، بستور، رستم و دیو سفید از مجموعه هفت‌خوان رستم. کتاب جمشید شاه در سال ۱۳۴۷ برنده بهترین کتاب سال شورای کتاب کودک شد.

بهار داستان‌های نمادین را برای کودکان نمی‌پسندید، زیرا به نظر او درک نمادها و دریافت مفاهیم انقلابی، طبقه حاکم و محکوم، برای کودکان دشوار است. به باور او باید در ادبیات کودکان، مفاهیم ساده به ویژه فولکلور و اساطیر را به آن‌ها شناساند. مهرداد بهار در سال ۱۳۷۳ درگذشت. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان