زادروز مهرانگیز منوچهریان ( ۱۲۸۵)، نویسنده، وکیل و فعال حقوق کودک، نخستین برنده ایرانی جایزه حقوق بشر سازمان ملل

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان