زادروز مهدی آذریزدی (۱۳۰۰)، نویسنده و بازنویس ادبیات کودکان

مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس ادبیات کودکان

مهدی آذریزدی، نویسنده و بازنویس آثار كودكان،‌ ۲۷ اسفند ۱۳۰۰، در آبادی خرمشاه، پیرامون یزد به دنیا آمد. خواندن قرآن را از مادر بزرگ خود و نوشتن را از پدرش فراگرفت.

پس از ١٢ سالگی، دو سال در مدرسه طلبگی درس عربی خواند. سپس به شهر یزد رفت و به كار بنایی و گلكاری و جوراب بافی پرداخت. آنچه او می‌ دانست از راه كتاب خواندن یا نوشتن فراگرفته بود و تحصیلات رسمی نداشت. سه، چهار سال در یک کتابفروشی در یزد کار کرد و بعد از آن به تهران آمد. در چاپخانه علمی، کتابفروشی‌های خاور، ابن سینا، امیرکبیر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، روزنامه آشفته و روزنامه اطلاعات کار کرد. کار او غلط گیری نمونه‌های حروف‌‌چینی بود. او در سن ۳۵ سالگی برای اولین بار به فکر نوشتن افتاد. مجموعه کتابهای "قصه های خوب برای بچه های خوب" که بازنویسی یا بازآفرینی متون ادبی قدیم فارسی است، از آثار او در این دوره است. این کتاب‌ها بازنویسی، کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندبادنامه و قابوسنامه، گلستان، مثنوی و آثار عطار، است. یک جلد از این مجموعه نیز به قصه‌های قرآن پرداخته است. آذریزدی برای این کتاب‌ها جایزه های یونسکو و کتاب برگزیده سال شورای کتاب کودک را دریافت کرده است.

از دیگر آثار او می توان به موارد ذیل اشاره کرد:  "اصل موضوع"، "ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده"،‌ "ب‍چ‍ه‌ ‌آدم"، "پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌"، "ح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق"،‌ "خ‍ی‍ر و ش‍ر"، "ده حكایت از زبان زبان بسته ها برگزیده از منابع ایرانى"، "ش‍‍ع‍ر ق‍ن‍د و ‌ع‍س‍ل‌، ی‍‍ا، ح‍ک‍‍ای‍ت‌ پ‍ش‍ه‌ و زن‍ب‍ور ‌ع‍س‍ل‌ و گ‍‍او"، "ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا"، "قصه های تازه از كتابهای كهن برای كودكان"، "گلستان و ملستان"‌، "گربه ناقلا"، "م‍رد و ن‍‍ام‍رد"، "هشت بهشت"، "مثنوی بچه‌ خوب"، "لبخند"، ‌خاله سوسكه"، "خاله قورباغه"، "گربه تنبل"

مهدی آذریزدی ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در تهران درگذشت و در زادگاهش، یزد، به خاک سپرده شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان