زادروز اریش ازر (۱۹۰۳)، با نام مستعار پلاوئن, کارتونیست آلمانی, پدیدآورنده داستان های "پدر و پسر" (قصه های من و بابام)

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان