روز های شاد نوروزی با کودکان در باغ موزه نگارستان

باغ موزه نگارستان وابسته به دانشگاه تهران ، امسال بهار حا ل وهوایی دیگر داشت. صدای خنده و شادی کودکان از هر سو شنیده می شد. در گوشه ای از باغ صدای خیمه شب باز بود که عید را به کودکان و خانواده هایشان تبریک می گفت و در ساعتی دیگر در میانه باغ شهر فرنگی همه را به دیدن شهر فرنگ فرا می خواند. کودکان برای دیدن این سینمای سنتی صف بسته بودند.

گروهی دیگر منتظر قصه عمو نوروز و خاله نوبهار بودند. اما میز عیدی سازی همیشه مشتری داشت. بزرگ و کوچک مهر های عیدی سازی را بر روی ورق های کاغذ می زدند و تصویری از دوره قاجار به یادگار با خود می بردند. کوچولو ترها تصویر های سیاه و سفید عیدی سازی را با مداد شمعی رنگ می کردند.

 

این برنامه ها که با پشتیبانی سازمان زیبا سازی شهر تهران به اجرا در آمده است تا ۱۲ فروردین همچنان ادامه دارد. به استثنای خیمه شب بازی که آخرین اجرای خود را در روز ۸ فروردین داشت. مسئولین نمایشگاه موزه تاریخ فرهنگ کودکی همچنان آماده پذیرایی از خانواده های عزیز و فرزندانشان هستند تا روزی خوش را در کنار راهنمایان نمایشگاه ، قصه گویان ، نوروز خوان و شهر فرنگی بگذرانند. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان