روز درگذشت مهدی آذر یزدی روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان ایران شد

روز درگذشت مهدی آذر یزدی روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان ایران شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۸ تیر را به عنوان روز رسمی ادبیات کودک و نوجوان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای انقلاب فرهنگی، این روز را بنا بر پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان تایید کرد تا از سال آينده در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

۱۸ تیر، روز درگذشت مهدی آذریزدی، نویسنده پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان ایران است. گفته می شود که پیشنهاد اولیه ثبت ۱۸ تیر به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان از سوی بنیاد مهدی آذریزدی بوده است.

خبر احتمال در نظر گرفتن روز درگذشت آذریزدی به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان، در نخستین روزهای تابستان امسال منتشر شد. نویسندگان و دست اندرکاران ادبیات کودک و نوجوان نیز نسبت به این خبر واکنش هایی نشان دادند. بسیاری از نویسندگان از این که با آن ها درباره برگزیدن این روز مشورتی انجام نشده بود ناخوشنود بودند و بسیاری نیز بر این باور بودند که می توان روز مناسب تری را به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان در نظر گرفت.

با این وجود و بنابر تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی،  هجدهم تیر از سال آینده در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ادبیات کودک و نوجوان ثبت خواهد شد. مهدی آذر یزدی، نویسنده مجموعه کتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب است. کتابی که چند نسل از کودکان ایرانی از خواندن آن خاطره های لذتبخشی دارند. با این وجود، آذریزدی، زندگی دشواری را سپری کرد و در ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ در تهران درگذشت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان