روز جهانی كودك

مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان در ۱۴ مهر ۱۳۸۱، در مراسمی كه به مناسبت روز جهانی كودك در مركز آفرينش‌های كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان برپا بود،‌ شركت كرد، و ‌با معرفی كتاب تاريخ ادبيات كودكان به خانواده‌ها و قصه گويی،‌ متل خوانی و خواندن ترانه و لالايی برای كودكان، ‌روز جهانی كودك را ارج نهاد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان