روزگار نو (۱۳۵۷ – ۱۳۰۰) ۵

نمونه هایی از عروسک ها و اسباب بازی هایی که کودکان دردهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با آن ها بازی می کردند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان