روزشمار کودکی با تخفیف ۵۰ درصدی به مناسبت روز کودک

روزشمار کودکی با تخفیف ۵۰ درصدی به مناسبت روز کودک

پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

  • چند ماهی است که از انتشار روزشمار کودکی می گذرد؛ شاید بسیاری از کسانی که با کودکان کار می‌کنند، از والدین گرفته تا مربیان و آموزگاران از انتشار این روز شمار با خبر نباشند.
  • روزشمار کودکی کتابی است برای آشنایی با دنیای ادب و فرهنگ کودکان و نوجوانان!
  • روزشمار کودکی برای سال‌های سال راهنمای کار ترویج فرهنگ و ادب در گستره کودکی خواهد بود.
  • مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به مناسبت روز کودک این روز شمار را با تخفیفی ۵۰ درصدی (۶۰۰۰ تومان) در اختیار مدارس، مراکز آموشی، فرهنگیان و خانواده ها می گذارد.

پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

برگ هایی از این روزشمار

پس از این دو صفحه، تصویرها و متن های ادبی زیبا در دو صفحه روبروی هم، مربوط به یکی از رخدادهای آن دو هفته منتشر شده است.

این روزشمار هدیه بسیار ارزشمندی است به همه دوستداران کودک و به همه کسانی که به آینده این سرزمین می‌اندیشند.

برای داشتن فردای بهتر باید از امروز به فکر کودکان بود.

پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان