رئیس دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، مهمان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

رئیس دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، مهمان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

احمدرضا احمد خیر الدین رئیس دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در روز یکشنبه ۱۳ اسفند مهمان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بود.

او در این دیدار از نمایشگاه کوچکی از انتشارات موسسه دیدن کرد و با گردشی کوتاه با بخش های کاری مختلف و پروژه های گوناگونی که اکنون در موسسه اجرا می شوند، آشنا شد. 

پروژه هایی مانند مطالعات کودکی، موزه فرهنگ کودکی، پایگاه داده های فرهنگ و ادبیات کودکان، کتابک و با من بخوان. و محصولات و انتشاراتی مانند مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان، کتاب تصویرگری کتاب های کودکان، گونه ها و کاربردها و مجموعه کتاب های با من بخوان. 

خیرالدین تحت تاثیر مجموعه فعالیت های غیر انتفاعی موسسه قرار گرفت و برای گسترش همکاری ها بین نهادهای فرهنگی ایران و کشورش مالزی ابراز علاقه کرد. همسر احمد رضا احمد خیرالدین او را در این دیدار همراهی می کرد.

افزون بر این، احمدرضا احمد خیرالدین در عصر این روز در شورای کتاب، در یک نشست صمیمانه با اعضای شورای کتاب کودک درباره فعالیت های دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان گفت و گو کرد. توران میرهادی  و نوش آفرین انصاری از شرکت کنندگان در این برنامه بودند.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان