خاطره های کودکی با "خاله مرجان" پرویز کلانتری زنده شد: گزارشی از نمایشگاه تصویرسازی کلانتری در ارسباران

خاطره های کودکی با "خاله مرجان" پرویز کلانتری زنده شد: گزارشی از نمایشگاه تصویرس

در این مراسم که پرویز کلانتری و محمود جوادی پور حضور داشتند، تمبر یادبوی از تصویرهای کلانتری برای کتاب های درسی به بازدید کنندگان اهدا می شد.

این تمبر به مناسبت این نمایشگاه منتشر شده است. نمایشگاه تصویر سازی های پرویز کلانتری برای کتاب های درسی، تا ۲۷ مهر در فرهنگسرای ارسباران برپا است. در زیر گزارشی از بازدید از این نمایشگاه را می خوانید.

"به دور از ترافیک سنگین پیرامون فرهنگسرای ارسباران که نه صدای بازی کودکی به گوش می خورد و نه از شادی خبری بود، در گالری کوچک فرهنگسرا عطر کودکی در فضا پراکنده بود  و صدای خنده هایی به گوش می خورد که طنین کودکی داشتند.

استادپرویز کلانتری در کنار استاد محمودجوادی پور نشسته بود و از گذشته ها سخن می گفت. از دورانی که هر دو تصویرگر پیشگام برای کودکان به زبان تصویر داستان ها را روایت می کرند. از دورانی که طمع تلخ کتاب های درسی کودکان را باتصویر های زیبای خود شیرین می ساختند. 

 

در گوشه ای روی دیوار خاله مرجان با خروسش به بازدید کنندگان لبخند می زد و آن ها را یاد روز هایی می انداخت که پشت نیمکت های چوبی با آن تصویر و ده ها تصویر دیگر این هنرمند به رویاهای شیرین فرو می رفتند. تمبر زیبایی به مناسبت این نمایشگاه و سپاس از استاد چاپ شده بود که  به رسم یاد بود به بازدید کنندگان هدیه شد. استاد کلانتری با روی خوش به همه خوش آمد می گفت و زیر تمبرهارا امضا می کرد . 

برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز خشنود از آن که این تصویر ها را در معرض دید نسل های گوناگون گذاشته اند، شیرینی تعارف می کردند و عکس می گرفتند. اما در پشت همه خنده ها یی که بر لب های کلانتری و جوادی پور جاری بود ، با کمی تامل می توانستیم نگاه نگران آن ها را دنبال کنیم. نگران  از این که  آیا باز هم تصویرگران  امروز می توانند به جای تصویر های  خاله مرجان و روباه قرمز دوست داشتنی و آن خروس آشنا، تصویر هایی  زیبا و به یاد ماندنی در کتاب های درسی بیافرینند.  آیا آن ها می توانند برای خاطرات کودکی آن ها آثاری ماندگار به جای بگذارند ؟ 

پرسش ها و نگرانی های آن دو هنرمند چنان آشفته مان کرد که  ناگهان در یافتیم دقایقی است که  از گالری خارج شده ایم و اگر راننده ها دستشان را از روی بوق ها برداشته بودند ، باز هم همچنان در یاد های کودکی غرق بودیم"

نشانی فرهنگسرای ارسباران:

 خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان جلفا، خیابان ارسباران، گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران

 تلفن: ٢٢٨٧٣٣٩٩

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان