حکایت شیر و خرگوش

حکایت شیر و خرگوش
مثنوی الاطفال مفتاح‌الملک.  ۱۳۰۹ق.  چاپ سنگی.
تصویرگر: مصطفی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: کتاب‌های کودکان در عصر تجددخواهی، ص ۲۶۳.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان