حکایت روستایی نادان و عبور دادن خر از رودخانه

حکایت روستایی نادان و عبور دادن خر از رودخانه
اخلاق مصور محمدعلیخان مظفری، جلد دوم، ۱۳۳۰ق. چاپ سنگی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: کتاب‌های کودکان در عصر تجددخواهی، ص ۲۹۶.

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان