حسین کوهی کرمانی

حسین کوهی کرمانی (۱۲۷۶-۱۳۳۷ش.)

زاده کرمان، گردآورنده ادبیات شفاهی و پژوهشگر ادبیات ایل‌های کرمان، مدیر روزنامه نسیم صبا.

از جمله آثار او: کتاب ترانه‌های ملی یا فهلویات، هفتصد ترانه روستایی، چهارده افسانه از افسانه‌های روستایی ایران، سوگواری‌های ادبی در ایران.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان