حسین کاظم زاده ایرانشهر

حسین کاظم‌زاده ایرانشهر (۱۲۶۲-۱۳۴۰ش.)

زاده تبریز، دستیار ادوارد براون در آموزش فارسی در دانشگاه کمبریج، بنیانگذار مجله «ایرانشهر» در آلمان، نظریه‌پرداز آموزش و پرورش کودکان، ابداع کننده روش جدید آموزش الفبای فارسی به نام راه نو در تعلیم و تربیت.

از جمله آثار او: زبان آموز فارسی برای کودکان ترک‌زبان، هنرآموز، راز و نیاز، وظائف پدر و مادر پیش و پس از تولد بچه، بچه‌ها را چگونه تربیت کنیم، اصول اساسی فن تربیت و روانشناسی.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان