جلد پنجم به چاپخانه می‌رود

آماده سازی و صفحه بندی جلد پنجم كتاب تاريخ ادبيات كودكان ايران، كه نخستين جلد از سه جلد مربوط به دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ است، پايان يافت و به زودی به چاپخانه خواهد رفت، جلد پنجم در نمايشگاه بين‌المللی تهران، ارديبهشت ۱۳۸۲ در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان