جشن پایان دومین سال فعالیت مدرسه رشدیه در تهران

جشن پایان دومین سال فعالیت مدرسه رشدیه در تهران. میرزا حسن خان رشدیه اولین نفر سمت چپ
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: بنیادگذاری مدارس نو، ص ۱۹۱.
 

راهنما
آلبوم عکس: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان