جشنواره نمايش عروسکی

مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان از ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۸۱ ، به دعوت برگزاركنندگان جشنوارة نمايش عروسکی دانشجويان دانشكده سينما – تئاتر كه در خانه هنرمندان و محل دانشكده سينما – تئاتر برگزار شد، ‌مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات كودكان غرفه‌ای برپا كرد و دانشجويان و علاقمندان را با اين پژوهش گسترده و ملی، آشنا ساخت.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان