تولد رستم

شاهنامه فردوسی، اوايل سده ۸ هـ. ق.
تاريخ ادبيات كودكان ايران (ادبيات كودكان پس از اسلام)
فصل: كودكان و رستم پهلوان، ص ۶۷.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان