تصویری از مکتب‌خانه، کتاب اقبال ناصری

تصویری از مکتب‌خانه، کتاب اقبال ناصری، افلاطون بن اسکندر کرمانی. ۱۳۰۲ق.
چاپ سنگی. تصویرگر: مصطفی
تاریخ ادبیات کودکان ایران (ادبیات کودکان دوران مشروطه. کتاب ۳)
فصل: آموزش و پرورش مکتب‌خانه‌ای، ص ۴۳.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان