بنفشه های عمو نوروز و دیگر تازه های نشر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تازه های نشر موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

در آستانه سال نو، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان چهار عنوان کتاب کودک و نوجوان از محمدهادی محمدی را روانه بازار کتاب کودک کرده است. «بنفشه های عمو نوروز» بازآفرینی داستان عمو نوروز و ننه سرما و «جم جمک برگ خزون» بازآفرینی یکی از متل های ایرانی دو اثر جدید محمدهادی محمدی است که با تصویرگری های پرستو حقی و نوشین صفاخو منتشر شده است.

دو داستان «آدم برفی و گل سرخ» و «معدن زغال سنگ کجاست؟» نیز از آثار پیشین این نویسنده است که اکنون با ویرایشی نو با تصویرگری های مهسا منصوری و ندا راستین مهر منتشر شده اند. «آدم برفی و گل سرخ» داستان آدم برفی است که در پی شناخت تفاوت عقل و دل است و «معدن زغال سنگ کجاست؟» داستان فداکاری های کارگران معدن است.

محمدهادی محمدی همه ی درآمد و سود بدست آمده از این آثار را به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا کرده است تا در راه گسترش فرهنگ و مطالعات کودکی هزینه شود.
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نزدیک به پنج سال است که برنامه ی با من بخوان را با شعار «همه ی کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند»، برای کودکان محروم اجرا می کند و انتشار کتاب های باکیفیت را در دستور کار خود دارد تا نقش خود را در تولید کتاب های باکیفیت ایفا کند.

برای خرید این کتاب ها می توانید به کتاب هدهد مراجعه کنید:

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان