بزرگداشت جبار باغچه‌بان

بزرگداشت جبار باغچه‌بان

توران ميرهادی در حال سخنرانی در مراسم بزرگداشت جبار باغچه‌بان

مراسم بزرگداشت جبار باغچه‌بان آموزشگر بزرگ و يکی از پايه‌گذاران ادبيانت نو كودكان در انجمن آ‎ثار و مفاخر فرهنگی در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۱ برگزار شد. در اين مراسم توران ميرهادی خاطراتش را از جبار باغچه‌بان باز گفت. ثمينه باغچه‌بان از كار پدرش در زمينه آموزش كودكان نا‌شنوا سخن گفت. محمدهادی محمدی نيز از نقش تاريخ ساز اين مرد بزرگ در گستره ادبيات كودكان و پيشرفت در آموزش زبان فارسی پايه، سخن به ميان آورد.
 

ثمينه باغچه‌بان دختر جبار باغچه‌بان از چگونگی شکل‌گيری اولين مدرسه ناشنوايان سخن می‌گويد(عکس اول)
محمد هادی محمدی در رابطه با جبار باغچه‌بان سخن می‌گويد(عکس دوم و سوم)
جلد زندگینامه و پوستر بزرگداشت جبار باغچه‌بان, طراحی و آماده‌سازی در موسسه پژوهشی تاريخ ادبيات کودکان(عکس چهارم و پنجم)

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان