برسابه هوسپیان

برسابه هوسپیان (۱۲۸۵-۱۳۷۸ش.)

زاده اصفهان، دانش‌آموخته رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه ژنو، مؤسس کودکستان برسابه در سال ۱۳۱۰ با امتیاز رسمی وزارت معارف و تلاش بیوقفه در جهت آموزش و پرورش کودکان پیش دبستانی تا پایان عمر.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان