با انجمن حامیان کودکان کار آق تپه کرج

به درخواست مسؤلان انجمن حامیان کودکان کار و خیابان در آق تپه کرج، نشستی در خانه‌ی کتابدار با شرکت آموزگاران این مرکز برای آشنایی با کتاب‌های فارسی‌آموز ادبی ۱ و ۲ و واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ماه ۱۳۸۶ در دو جلسه برگزار شد. نخست آموزشگران موسسه، درباره‌ی روش تدوین، شیوه‌ی تدریس و کاربردها و تجربه‌ی کار با کتاب‌های فارسی‌آموز ادبی ۱ و ۲ و واژه‌نامه‌ی چیستانی - تصویری در دیگر کانون‌های حمایت از کودکان کار و بازخورد موفقیت‌آمیز آن برای آموزگاران توضیح دادند. سپس آموزگاران پرسش‌های خود را مطرح کردند و پس از پاسخ به این پرسش‌ها قرار شد در سال تحصیلی آینده این کتاب‌ها از سوی آموزگاران در این مرکز تدریس شود.
جلسه‌ی روز بعد، اختصاص به کار با این کتاب‌ها از طریق نمایش و قصه‌گویی خلاق داشت در این نشست آموزگاران با شیوه‌های گوناگون نمایش خلاق با بهره‌گیری از فارسی‌آموز ادبی برای یادگیری لذت‌بخش‌تر و عمیق‌تر درس‌ها آشنا شدند.
 

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان