بالماسکه کتاب در روز جهانی کتاب کودک در باغ موزه نگارستان

بالماسکه کتاب در روز جهانی کتاب کودک در باغ موزه نگارستان

روز جمعه ١۵ فروردین در بزرگداشت روز جهانی کتاب کودک در نمایشگاه موزه فرهنگ کودکی بالماسکه کتاب برگزار خواهد شد. از همه بازدیدکنندگان به ویژه کودکان نوجوانان دعوت می شود که با ماسک شخصیت های دلخواه داستانی خود به باغ نگارستان بیایند و درباره آن شخصیت های داستانی  با دیگران گفت و گو کنند.

داستان خوان ها و قصه گویان موزه نیز در نمایشگاه –موزه با ماسک شخصیت های داستانی حضور خواهند داشت و از زبان نویسندگان با شما گقت و گو می کنند ودرباره نویسندگان و تصویرگران بزرگ با شما  سخن می گویند. این برنامه از ساعت ١١ صبح آغاز و  تا ۴ بعداز ظهر ادامه خواهد داشت.

برنامه بزرگداشت روز جهانی کتاب کودک که از سوی سازمان زیبا سازی شهر تهران پشتیبانی می شود، روزجمعه ٢٢ فروردین نیز تکرار خواهد شد. بالماسکه کتاب ازشنبه ١۶ تا پنج شنبه ٢١ فروردین با درخواست مرکز آموزشی از پیش دبستان تا دبیرستان، برای گروه های کودک و نوجوان ، در نوبت هایی که از پیش با روابط عمومی موزه هماهنگ کرده باشند، به اجرا در خواهد آمد.

پیشینه روز جهانی کتاب کودک به سال ١٩۶٧ باز می گردد که یلا لپمن بنیانگذار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان پیشنهاد کرد تا دوم آوریل زاد روز هانس کریستین اندرسن روز جهانی کتاب کودک نام گذاری شود. از آن پس هر سال یکی از کشور های عضو دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان پیام و پوستری به مناسبت این روز تهیه و در سطح جهان منتشر می کنند. در ایران این روز در ١۴ فروردین از سوی شورای کتاب کودک بزرگداشته می شود.

نمایشگاه موزه فرهنگ کودکی روز های جمعه از ساعت ١٠ صبح تا ١٨ بعداز ظهر باز است. ساعات کار در روز های هفته به استثنای دوشنبه از ساعت ٩ تا ١٧ خواهد بود .

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان