بازگشت به دوران کودکی با عروسک های قدیمی

بازگشت به دوران کودکی با عروسک های قدیمی

سلین هاکوپیان یکی دیگر از فرهنگ دوستان و دوستداران کودکان ایران، هنگامی که آگاه شد گروهی در حال گرد آوری بازیچه ها و اشیای مربوط به کودکان برای موزه ملی فرهنگ و ادبیات کودکان هستند، بدون لحظه ای درنگ عروسک هایی را که سال ها خود و مادرش با دل و جان از آن ها نگه داری کرده بودند، به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان اهدا کرد.

شماری از این عروسک ها مربوط به کودکی سلین است و شماری به مادرش ایرن قازاریان (هاکوپیان) تعلق دارد که نزدیک به ۴۵ سال پیش از ۱۶ کشور مختلف گرد آوری کرده بود. سلین می گوید با همه علاقه ای که به این عروسک ها دارم، آن ها را به این موزه ملی که در آینده راه اندازی خواهد شد اهدا می کنم تا همه کودکان با سیر تاریخی زندگی کودکان در ایران آشنا شوند.
موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران پس از تهیه شناسنامه اطلاعاتی و عکس برای یکایک این عروسک ها که به این موزه اهدا شده است، تا آن زمان که امکان برپایی موزه ی فرهنگی تاریخ ادبیات کودکان ایران فرا رسد، عکس ها و شناسنامه این اشیا را که شامل نام اهدا کننده نیز هست، در موزه ی مجازی موسسه که در آینده ی نزدیک راه اندازی خواهد شد، قرار خواهد داد.
پژوهشگران موسسسه از این حرکت سخاوتمندانه فرهنگی سلین هاکوپیان قدردانی می کند.
 
 

راهنما
دسته‌ها: 

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان