ايرانک بانک راه‌اندازى مى‌شود

ايرانک بانک راه‌اندازى مى‌شود

ايرانک بانک، نخستين بانک اطلاعات فرهنگ و ادبيات کودکان روز ٢١ آبان در مراسمى ويژه در خانه هنرمندان راه‌انداى مى‌شود.

  • آدرس: خيابان ايرانشهر، پارك هنرمندان، خانه هنرمندان، تالا‌ر بتهوون
  • ساعت ٣٠:٤ تا ٣٠:٧ بعدازظهر

ايرانك بانك چگونه بانكى است؟
ايرانك بانك، نخستين بانك اطلا‌عاتى در ايران است كه اطلا‌عات كامل و گسترده‌اى را درباره‌ى زندگى، آموزش و پرورش، بهداشت، هنر و ادبيات كودكان ايرانى در دسترس همگان قرار مى‌دهد.
بانك اطلا‌عات فرهنگ و ادبيات كودكان ايران، بر پى و بُن يافته‌ها‌ى اطلا‌عاتى موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان پايه گذاشته شده است. موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان‌، پس از يك دهه پژوهش گسترده و پيوسته درباره‌ى تاريخ فرهنگ و ادبيات كودكان ايران، ده‌ها هزار سند و يافته در حوزه‌هاى گوناگون زندگى كودكان و نوجوانان ايرانى گردآورى كرده است. گروه پژوهش موسسه برپايه‌ى اين داده‌هاى گسترده كتاب مرجع ده جلدى تاريخ ادبيات كودكان ايران را پديد آورده كه تاكنون ٧ جلد آن منتشر شده است.
موسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان در آستانه‌ى پايان گرفتن اين طرح پژوهشى بزرگ و ملى، با پايه‌گذارى ايرانك‌بانك، بر آن شده است كه اين اطلا‌عات گسترده درباره‌ى كودك ايرانى را به دو زبان فارسى و انگليسى در دسترس علا‌قه‌مندان در سراسر جهان بگذارد.
 راه‌اندازى ايرانك بانك، نويد‌بخش آغاز دوران تازه‌اى از رشد فرهنگ و ادبيات كودكان ايران است. اين بانك گامى تازه در پيوند فرهنگ و ادبيات كودكان ايران با عصر ديجيتال‌سازى يا عصر ارتباطات و اطلا‌عات است. عصرى كه بزرگترين سرمايه و دارايى در آن، اطلا‌عات است كه به گونه‌اى انبوه و آسان در دسترس همگان قرار مى‌گيرد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان