انتشار پیک نوجوانان

انتشار پیک نوجوانان

انتشار آزمایشی نشریه پیک نوجوانان برای دانش آموزان دبیرستان از مهر ماه ۱۳۴۹ به مدیریت ایرج جهانشاهی آغاز شد.

هدف از انتشار این نشریه آشنایی مخاطبان نوجوان با ادبیات ایران و جهان، هنر نقاشی، معماری و سینما بود. بخش ایران شناسی، آشنایی با علوم و معرفی کتاب از دیگر بخش های ارزشمند این نشریه بود. در مهر ماه ۱۳۵۱، همزمان با راه‌اندازی دوره‌ی راهنمایی تحصیلی در نظام آموزش و پرورش کشور، پیک نوجوانان، به دانش‌آموزان این دوره اختصاص یافت و  داستان‌ها و مطالب غیرداستانی به زبان ساده‌تر برای این گروه سنی  منتشر شد. پیک نوجوانان با تغییر مخاطب از مهرماه ۱۳۵۱ به مدت یکسال با عنوان "دوره آزمایشی" منتشر می‌شد. پیک نوجوانان در سال نخست، ماهانه و از مهر ۱۳۵۰ هر ۱۵ روز یکبار منتشر می شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان