انتشار پیک معلم و خانواده

انتشار پیک معلم و خانواده

مهر ماه ۱۳۴۷ نخستین شماره از نشریه ی "پیک معلم و خانواده: راهنمای مجلات پیک نوآموز و دانش آموز" با مدیر مسئولی ایرج جهانشاهی،‌ منتشر شد.

این نشریه که در واقع تلفیق دو نشریه‌ی دیگر با نام‌های "پیک معلم: راهنمای پیک دانش آموز" و "پیک معلم: راهنمای پیک نوآموز" بود، هدف از انتشارش را یاری به معلمان و خانواده‌ها در پاسخ به پرسش های کودکان درباره ی مطالبی که در مجلات پیک خوانده‌اند، بیان می‌کند. این نشریه در مهر ماه سال ۱۳۵۱ تغییر کوچکی در نام خود داد و با نام "پیک معلم و خانواده: راهنمای مجله‌های پیک نوآموز، دانش‌آموز و نوجوانان" منتشر شد.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان