انتشار پیک جوانان

انتشار پیک جوانان

از مهر ماه ۱۳۵۱ نخستین شماره ی نشریه‌ی پیک با عنوان "پیک جوانان" برای دانش آموزان دبیرستانی به مدیریت ایرج جهانشاهی منتشر شد.

پیک ویژه ی دانش آموزان دبیرستانی پیش از این به مدت ۲ سال با عنوان "پیک نوجوانان" منتشر می‌شد، که با راه ‌اندازی دوره‌ ی راهنمایی تحصیلی و اختصاص "پیک نوجوانان" به دانش آموزان این مقطع تحصیلی، پیک ویژه ی دانش آموزان دبیرستانی با عنوان "پیک جوانان" شروع به انتشار کرد. اندرونه‌ی پیک جدید جوانان، کمابیش با مطالب ۲ سال نخستین پیک نوجوانان همخوانی داشت. پیک جوانان نیز همچون دیگر نشریه‌های پیک هر ۱۵ روزیکبار منتشر می شد. 

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان