انتشار نشریه شنگول خردسالان ۱۳۲۲

انتشار نشریه شنگول خردسالان

۴ مهر سالروز انتشار اولین شماره ی نشریه شنگول خردسالان است. این نشریه که صاحب امتیاز و مدیرمسئول آن جواد میراحمدیان و سردبیر آن حسین شایسته بود، ابتدا به صورت پیوست مجله ی سیاسی – فکاهی شنگول برای بزرگسالان منتشر می شد ولی در پی بسته شدن شنگول برای بزرگسالان، این نشریه به طور مستقل، در ۴ مهر ۱۳۲۲ منتشر شد. شنگول خردسالان تنها در دو شماره منتشر شده است.

راهنما

کانال تلگرام موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان